Podmienky používania

1. Duševné vlastníctvo.

Služba, web a všetky informácie a / alebo obsah, ktoré na webe vidíte, počujete alebo inak zažívate (ďalej len „obsah“), sú chránené Čínou a medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochrannými známkami a inými zákonmi a patria medzi kľúčové komponenty. com alebo jej rodičom, partnermi, pridruženými spoločnosťami, prispievateľmi alebo tretími stranami.Key-Components.com vám udeľuje osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie stránky, služby a obsahu na tlač, sťahovanie a ukladanie častí stránok Obsah, ktorý vyberiete, za predpokladu, že: (1) tieto kópie obsahu použijete iba na svoje vlastné interné obchodné účely alebo na osobné, nekomerčné použitie; (2) neskopírujte ani neuverejňujte obsah na žiadnom sieťovom počítači alebo prenášať, distribuovať alebo vysielať obsah na akomkoľvek médiu; (3) nijakým spôsobom neupravovať ani nemeniť obsah,alebo odstrániť alebo zmeniť akékoľvek oznámenie o autorských právach alebo ochranných známkach. V dôsledku tejto licencie na vás neprenesie žiadne právo, názov ani záujem na akýkoľvek stiahnutý obsah alebo materiály. Key-Components.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý sťahovať z webu s výhradou tejto obmedzenej licencie na osobné použitie obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne známky alebo logá, ktoré sa objavujú na stránkach, bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou povolených podľa platného zákona.Nemôžete zrkadliť, zoškrabať ani ohraničiť domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky na žiadnom inom webovom serveri alebo webovej stránke. Nesmiete na ňu pripojiť „priame odkazy“, tj vytvárať odkazy na túto stránku. stránky, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.V dôsledku tejto licencie sa na vás neprenesie žiadne právo, názov ani podiel na akomkoľvek stiahnutom obsahu alebo materiáloch.Key-Components.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie. aby ste mohli osobne používať obsah uvedený v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne známky alebo logá, ktoré sa objavujú na celej stránke, bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov povolených platným zákonom. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať alebo ohraničiť domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky na žiadnej inej webovej stránke alebo webovej stránke. Nesmiete pripojiť „priame odkazy“ k tejto stránke, tj vytvárať odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domácu stránku alebo iné časti stránky. stránky bez písomného súhlasu.V dôsledku tejto licencie sa na vás neprenesie žiadne právo, názov ani podiel na akomkoľvek stiahnutom obsahu alebo materiáloch.Key-Components.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie. aby ste mohli osobne používať obsah uvedený v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne známky alebo logá, ktoré sa objavujú na celej stránke, bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov povolených platným zákonom. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať alebo ohraničiť domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky na žiadnej inej webovej stránke alebo webovej stránke. Nesmiete pripojiť „priame odkazy“ k tejto stránke, tj vytvárať odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domácu stránku alebo iné časti stránky. stránky bez písomného súhlasu.Na základe tejto licencie sa na vás prevedie názov alebo podiel na akomkoľvek stiahnutom obsahu alebo materiáloch.Key-Components.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie pre vás na osobné použitie Obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne známky alebo logá, ktoré sa objavujú na celej Stránke, bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať alebo orámovať domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tohto webu na žiadnom inom webovom serveri alebo webovej stránke. Nesmiete pripájať „priame odkazy“ na web, tj vytvárať odkazy na tento web, ktorý obchádza domovskú stránku alebo iné časti stránky bez toho, aby písomné povolenie.Na základe tejto licencie sa na vás prevedie názov alebo podiel na akomkoľvek stiahnutom obsahu alebo materiáloch.Key-Components.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie pre vás na osobné použitie Obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne známky alebo logá, ktoré sa objavujú na celej Stránke, bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať alebo orámovať domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tohto webu na žiadnom inom webovom serveri alebo webovej stránke. Nesmiete pripájať „priame odkazy“ na web, tj vytvárať odkazy na tento web, ktorý obchádza domovskú stránku alebo iné časti stránky bez toho, aby písomné povolenie.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie na osobné použitie obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne značky ani logá, ktoré sa objavujú na celom webe Stránka bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov, keď to povoľujú príslušné právne predpisy. Domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky nemôžete zrkadliť, zoškrabať ani zaokrúhliť na iné webové stránky alebo webovú stránku. Nesmiete sa pripojiť “ priame odkazy “na stránku, tj vytvárajú odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.com si vyhradzuje úplný názov a úplné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, s výhradou tejto obmedzenej licencie na osobné použitie obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Nesmiete používať žiadne značky ani logá, ktoré sa objavujú na celom webe Stránka bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky, s výnimkou prípadov, keď to povoľujú príslušné právne predpisy. Domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky nemôžete zrkadliť, zoškrabať ani zaokrúhliť na iné webové stránky alebo webovú stránku. Nesmiete sa pripojiť “ priame odkazy “na stránku, tj vytvárajú odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.Bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky nesmiete používať žiadne značky alebo logá, ktoré sa objavujú na tejto stránke, s výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať ani ohraničiť domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky na akékoľvek iné webové stránky alebo webové stránky. Nesmiete pripájať „priame odkazy“ na web, tj vytvárať odkazy na tieto stránky, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.Bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky nesmiete používať žiadne značky alebo logá, ktoré sa objavujú na tejto stránke, s výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi. Nesmiete zrkadliť, zoškrabať ani ohraničiť domovskú stránku alebo akékoľvek iné stránky tejto stránky na akékoľvek iné webové stránky alebo webové stránky. Nesmiete pripájať „priame odkazy“ na web, tj vytvárať odkazy na tieto stránky, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.vytvárať odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.vytvárať odkazy na túto stránku, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.

 

2. Vylúčenie záruk.

Key-Components.com neposkytuje žiadne výslovné, predpokladané záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa akéhokoľvek produktu alebo vo vzťahu k stránkam, službe alebo obsahu.Key-Components.com sa výslovne zrieka všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných, implikovaných, zákonných alebo inak, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, názvu a žiadneho porušenia, pokiaľ ide o produkty, web, službu a obsah.Key-Components.com nezaručuje, čo funkcie vykonávané webom alebo službou budú neprerušené, včasné, bezpečné alebo bezchybné, alebo že budú odstránené vady na webe alebo v službe.Key-Components.com nezaručuje presnosť ani úplnosť obsahu, alebo že budú opravené všetky chyby v obsahu.služba a obsah sa poskytujú na báze „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“.

Na Key-Components.com sú IP adresy návštevníkov pravidelne kontrolované a analyzované za účelom monitorovania a účinného zlepšovania našich webových stránok a nebudú zdieľané mimo Key-Components.com.

Počas návštevy webovej stránky vás môžeme požiadať o kontaktné informácie (e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo a adresy na prepravu / fakturáciu). Tieto informácie sa zhromažďujú dobrovoľne a iba s vašim súhlasom.

 

3.Obmedzenie zodpovednosti.

Key-Components.com nebude v žiadnom prípade zodpovedať kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek nepriame, náhodné, špeciálne, následné, represívne alebo exemplárne škody (vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, stratených úspor alebo straty obchodnej príležitosti) z alebo v súvislosti s (I) akýmkoľvek produktom alebo službou poskytnutou alebo poskytnutou spoločnosťou Key-Components.com alebo s použitím ich neschopnosti používať; (II) použitím alebo neschopnosťou používať tieto stránky, službu, alebo obsah, (III) akákoľvek transakcia vykonaná prostredníctvom stránky alebo prostredníctvom nej uľahčená; (IV) akýkoľvek nárok, ktorý možno pripísať chybám, opomenutiam alebo iným nepresnostiam na stránke, službe a / alebo obsahu; (V) neoprávnený prístup k alebo zmiernenie vašich prenosov alebo údajov, (VI) Vyhlásenia alebo správanie akejkoľvek tretej strany na webe alebo v službe; (VII) akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa produktov, stránky,služby alebo obsahu, aj keď bola spoločnosť Key-Components.com informovaná o možnosti takýchto škôd.

Jedinou povinnosťou spoločnosti Key-Components.com a zodpovednosťou za vady produktu je podľa voľby spoločnosti Key-Components.com nahradiť tento chybný produkt alebo vrátiť zákazníkovi sumu zaplatenú zákazníkom, preto zodpovednosť spoločnosti Key-Components.com v žiadnom prípade nepresiahne kúpna cena kupujúceho. Predchádzajúce nápravné opatrenie podlieha písomnému oznámeniu kupujúceho o chybe a vrátení chybného výrobku do šesťdesiatich (60) dní od nákupu. Predchádzajúce nápravné opatrenie sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli zneužité (okrem iného aj statické vypúšťanie), zanedbávanie, nehoda alebo úprava alebo na výrobky, ktoré boli spájkované alebo pozmenené počas montáže alebo inak nie je možné ich otestovať. Ak ste nespokojní s webom, službou, obsahom alebo s podmienkami používania ,Jediným a výhradným opravným prostriedkom je prestať používať tento web. Používaním tohto webu potvrdzujete, že vaše používanie tohto webu je na vaše výhradné riziko.